Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Södermanland först ut med samförvaltningsplan för klövvilt

samverkan_klövvilt2018

Länsstyrelsen i Södermanlands län har tillsammans med viltförvaltningsdelegationen tagit fram en samförvaltningsplan för klövvilt. I förvaltningsplanen presenteras viktiga faktorer för att en långsiktigt hållbar flerartsförvaltning ska finnas i länet.

En hållbar viltförvaltning handlar till stor del om samverkan och dialog mellan berörda parter. Målet med förvaltningen är att kunna ha en välmående viltstam i balans med ekosystemet och samhällets övriga intressen. Genom samförvaltningsplanen vill Länsstyrelsen bidra till att öka kunskapen inom området och göra det möjligt för fler att uppleva viltets värde.

Södermanland är ett viltrikt län. Men de viltrika markerna innebär också utmaningar. Viltets påverkan på landskapet samt jord- och skogsbruket är lokalt stor och det kan leda till skador. Viltstammarnas artsammansättning och utbredning har förändrats de senaste 20 åren. I dag finns lokalt täta populationer av vildsvin, dovhjort och kronhjort på många håll där det tidigare endast förekom älg och rådjur.

- Vi behöver öka kunskapen om hur arterna påverkar varandra och landskapet de lever i. Det är därför viktigt att förvalta allt förekommande klövvilt i en helhet, för att uppnå en långsiktigt hållbar viltförvaltning i balans med den naturliga fodertillgången, säger Johan Varenius, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Samförvaltningsplan för klövvilt i Södermanlands län Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer information om Länsstyrelsens arbete med viltvård Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss