Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Anmäl företrädesrätt till återanställning

Om du inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd eller blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, kan du ha rätt till företrädesrätt till återanställning vid Länsstyrelsen Södermanland.

Vad innebär företrädesrätt till återanställning inom staten?

Företrädesrätt till återanställning har en begränsad betydelse inom staten om man jämför med arbetsmarknaden i övrigt. Anledningen till detta är att beslut om anställning i staten ska fattas i enlighet med reglerna om förtjänst och skicklighet i regeringsformen och lag (1994:260) om offentlig anställning.

Företrädesrättens betydelse inom staten innebär att medarbetare som kvalificerat sig för företrädesrätt ska ses som sökande till lediga anställningar. Beslut om vem av de sökande som ska anställas tas utifrån grunderna förtjänst och skicklighet.

Vem kan anmäla anspråk på företrädesrätt till återanställning?

Det framgår av ditt uppsägningsbesked alternativt besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta om du har företrädesrätt till återanställning. Du har företrädesrätt från den dag du fick uppsägningsbeskedet och fram till nio månader efter din sista anställningsdag.

Har du företrädesrätt till säsongsanställning gäller din företrädesrätt från den dag du fick uppsägningsbeskedet och nio månader efter den nya säsongens början.

Du kan anmäla anspråk på företrädesrätt när som helst under hela den tid företrädesrätten gäller.

Kvalificeringstider och till vilka tjänster du räknas som sökande

För dig som har fått besked om att du kvalificerat dig för företrädesrätt och anmäler anspråk på företrädesrätten gäller följande:

  • Har du varit anställd i mer än tolv månader de senaste tre åren är du sökande till alla lediga anställningar (både tillsvidareanställning och tidsbegränsade anställningar) där du har tillräckliga kvalifikationer.
  • Har du varit anställd i särskild visstidsanställning (SÄVA) i mer än nio månader de senaste tre åren är du sökande till alla lediga särskilda visstidsanställningar där du har tillräckliga kvalifikationer.
  • Har du varit anställd i säsongsanställning i mer än sex månader de senaste två åren är du sökande till alla lediga säsongsanställningar där du har tillräckliga kvalifikationer.

Om du tackar nej till ett anställningserbjudande som anses vara skäligt, förlorar du rätten till företrädesrätt.

Anmäla om anspråk på företrädesrätt till återanställning

Här anmäler du anspråk på företrädesrätt till återanställning. Länk till annan webbplats. Din anmälan kommer att registreras i vårt rekryteringsverktyg Varbi.

När du gör din anmälan behöver du besvara ett antal frågor samt ladda upp ditt CV och uppsägningsbesked alternativt besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta. Detta för att din ansökan ska bedömas vara komplett.

Alla förändringar i din ansökan som påverkar våra möjligheter att bedöma dina kvalifikationer och möjlighet att få kontakt med dig uppdaterar du själv direkt i Varbi Länk till annan webbplats..

Frågor om företrädesrätt till återanställning och anmälan

Om du har frågor om företrädesrätt till återanställning eller om din anmälan, kan du kontakta HR-enheten.

Kontakt

HR-enheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län

010-223 40 00 (växeln)

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss