Sammanställning av kiselalgsundersökningar i vattendrag runt Ivösjön 2012-2014

Rapporten redovisar en sammanställning av samtliga kiselalgs-undersökningar som har genomförts i vattendrag kring Ivösjön under 2012-2014. Sammanställningen har utförts av Jarlman Konsult AB på uppdrag av Ivösjökommittén, som har initierat och bekostat densamma samt analyserna av kiselalgerna. Kiselalgsundersökningarna kring Ivösjön har gjorts i samarbete med Skräbeåns vattenråd och Länsstyrelsen Skåne inom ramen för den regionala miljöövervakningen och vattenförvaltningsarbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_18&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss