Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Musselinventering Pinkabäcken 2014 - Eftersök av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera)

Rapporten redovisar resultaten från en översiktlig musselinventering som utfördes under en dag i maj 2014 i Lursjöbäcken/Pinkabäcken. Pinkabäcken är ett biflöde till Almaån tillhörande Helge å:s vattensystem. Inventeringen fokuserade främst på flodpärmusslan (Margaritifera margaritifera) som är en av de sju inhemska stormusselarterna samt en Natura 2000-art. Även musselbeståndet längre nedströms i Sjömellets inlopp i Ballingslövssjön samt strandzonen i Ballingslövssjöns norra del inventerades översiktligt. Undersökningen är en del av arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter, regional miljöövervakning samt karaktärisering inom vattenförvaltningsarbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_44&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss