Egenkontroll på förskolor

Under 2005 har ett projekt med inriktning på egenkontroll på förskolor genomförts i kommunerna i Skåne län. Syftet med projektet var att ge barnen en bra inne- och utemiljö genom att få igång egenkontrollarbetet på förskolorna. Intresset att deltaga i projektet var relativt stort. Anmälan till projektet kom in från 22 av Skånes 33 kommuner. På grund av projektets omfattning och tidsbrist i kommunerna har resultat kommit in från 13 kommuner. I dessa 13 kommuner har 92 förskolor besökts. Tanken med projektet var att inspektörerna skulle granska hur verksamheterna lever upp till miljöbalkens krav på egenkontroll och detta skulle genomföras med systemtillsynsmetodik.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Hälsoskydd
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__6&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss