Slutredovisning våld mot kvinnor 1998-2002

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem, ett allvarligt uttryck för bristande jämställdhet och den obalans som råder imaktförhållandet mellan kvinnor och män. Regeringen beslutade i december 1997 om ett myndighetsgemensamt uppdrag om våld mot kvinnor och riksdagen antog år 1998 en Kvinnofridsproposition 1997/98:55. Därmed fick alla myndigheter som kommer i kontakt med våldutsatta kvinnor ett treårigt uppdrag att förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor och motverka det våld som sker.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__50&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss