2003:18 Transittrafik i Skåne – en pilotstudie

Stora delar av trafiken i Skåne är så kallad transittrafik, det vill säga trafik som inte ska till eller från Skåne utan är på genomresa. Kunskapen om transittrafikens omfattning är dock begränsad. Den här rapporten redogör för en pilotstudie gjord av SCB. Syftet är att undersöka om och hur en större kartläggning av transittrafiken kan genomföras. Ett frågeformulär har tagits fram och intervjuer har gjorts med förare vid Öresundsbron, rastplatser och färjelägen i Skåne. Författarna bedömer att det är möjligt att göra en större studie av detta slag. Rapporten är framtagen av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län som en del i arbetet med regionalisering av de 15 nationella miljökvalitetsmålen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Miljömål
  • Samhällsplanering
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_18&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss