Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Har du sett svartpälsbi?

Svartpälsbi,
hona.

Svartpälsbi, hona, foto David Lundgren.

Våra vilda bin har en tuff tillvaro och minskar i antal eftersom deras livsmiljöer har försvunnit eller förändrats. För ett av våra bin, svartpälsbiet, ser dock läget ut att ha förbättrats under senare år. Nu vill Länsstyrelsen få en helhetsbild av artens utbredning.

Svartpälsbiet (Anthophora retusa) har börjat återta sitt forna utbredningsområde i Götaland och Svealand. För att få en bättre bild av artens utbredning önskar Länsstyrelsen få in observationer av svartpälsbi.

Svartpälsbiet i Skåne län

Vi har haft lite span efter svartpälsbi i Skåne de senaste åren just eftersom arten är på ökning i landet, säger Måns Bruun, koordinator för Åtgärdsprogram för hotade arter, Art-och naturenheten på Länsstyrelsen Skåne.


Svartpälsbi har inte setts, eller rapporterats in, i Skåne sedan 1950. Svartpälsbiet har sannolikt aldrig varit vanligt i Skåne. Men från 40-talet finns det enstaka fynd rapporterade i de sandiga eller grusiga delarna av Skåne som Sandhammaren, Everlöv, Revingefältet och Kullaberg.

Generellt sett har arten en östlig utbredning i Sverige och det närmast fyndet i modern tid är Blekinges östkust 2019. Men det är fullt möjligt att svartpälsbiet är förbisett och redan finns i Skåne också.

Rapportera in om du ser svartpälsbi

Ge dig ut under maj–juli och spana efter svartpälsbiet. Rapportera in dina fynd i Artportalen, gärna med foto.

Registrera dig som ny användare för att rapportera i Artdatabanken Länk till annan webbplats.

Logga in som befintlig användare och rapportera i Artdatabanken Länk till annan webbplats.

Genom att rapportera in dina observationer hjälper du Länsstyrelsen och andra myndigheter att få bättre koll på svartpälsbiets utbredning i landet.

Här hittar du oftast svartpälsbiet

Svartpälsbiet trivs i varma och blomrika marker. Den återfinns ofta i sandiga och grusiga områden där den bygger bo i marken. Du kan till exempel se den i jordbrukslandskapet, men också längs med vägkanter, på skjutbanor och i slänter i stadsmiljö.

Så känner du igen svartpälsbiet

Du känner lättast igen honan av svartpälsbi. Honan är nästan helt svart och har en tydlig gulorangeröd behåring på bakbenen.

Hanen har ljusbrun päls på huvud, mellankropp samt på bakkroppens två första ryggsegment. Resten av bakkroppen är svart. De mellersta fötterna har en tydlig hårvimpel som används för att signalera till honor med under flykten.

Svartpälsbi, hane.

Svartpälsbi hane, foto Per Karlsson Linderum.

Svartpälsbiet kan förväxlas med andra pälsbin såsom vårpälsbi (Anthophora plumipes) och honor av dånpälsbi (Anthophora furcata). Bland humlorna är det främst mörka varianter av vallhumla (Bombus subterranus) samt trädgårdshumla (B. hortorum) som kan förväxlas med svartpälsbi.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss