Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Anmäl företrädesrätt till återanställning

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller av samma anledning inte fått din tidsbegränsad anställning förlängd, kan du ha rätt till företrädesrätt till återanställning på Länsstyrelsen Skåne.

Du anmäler anspråk på företrädesrätt till återanställning via länken här:

Anmälan om företrädesrätt till anställning, Varbi Länk till annan webbplats.

Vad betyder företrädesrätt till återanställning?

Om du tidigare varit anställd på Länsstyrelsen Skåne och anmäler anspråk på företrädesrätt till återanställning, gäller följande regler:

  • Har du varit anställd i mer än tolv månader de senaste tre åren är du sökande till alla lediga anställningar (både tillsvidareanställning och tidsbegränsade anställningar) där du har tillräckliga kvalifikationer.
  • Har du varit anställd i särskild visstidsanställning (SÄVA) i mer än nio månader de senaste tre åren är du sökande till alla lediga särskilda visstidsanställningar där du har tillräckliga kvalifikationer.
  • Har du varit anställd i säsongsanställning i mer än sex månader de senaste två åren är du sökande till alla lediga säsongsanställningar där du har tillräckliga kvalifikationer.

Beslut om nya anställningar baseras på reglerna om förtjänst och skicklighet. Om du tackar nej till ett anställningserbjudande som anses vara skäligt, förlorar du rätten till företrädesrätt.

Vem kan anmäla anspråk på företrädesrätt till återanställning?

Det framgår av ditt uppsägningsbesked om du har företrädesrätt till återanställning. Du har företrädesrätt från den dag du fick uppsägningsbeskedet och fram till nio månader efter din sista anställningsdag. Har du företrädesrätt till säsongsanställning gäller din företrädesrätt från den dag du fick uppsägningsbeskedet och nio månader efter den nya säsongens början.

Du kan anmäla anspråk på företrädesrätt när som helst under hela den tid företrädesrätten gäller.

Hur anmäler du anspråk på företrädesrätt till återanställning?

Vill du göra anspråk på företrädesrätt till återanställning anmäler du dig genom länken här på sidan. Din anmälan kommer att registreras i vårt rekryteringsverktyg Varbi.

Anmälan om företrädesrätt till anställning, Varbi Länk till annan webbplats.

En av frågorna du får besvara i Varbi i samband med att du gör din anmälan är vilket diarienummer som står på ditt uppsägningsbesked. Du hittar diarienumret på första sidan längst upp till höger på beskedet.

I Varbi ska du också bifoga ditt CV så att vi kan beakta dina kvalifikationer vid rekrytering. Alla förändringar i din ansökan som påverkar våra möjligheter att bedöma dina kvalifikationer och möjlighet att få kontakt med dig uppdaterar du själv direkt i Varbi.

Frågor om företrädesrätt till återanställning och anmälan

Om du har frågor om företrädesrätt till återanställning eller om din anmälan, kan du kontakta Hr-enheten, hrenheten.skane@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss