Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sökresultat

 1. Åsabackarna naturreservat

  Besöksmål / Naturreservat / Åsabackarna naturreservat

  Hitta andra besöksmål Sök Hitta fler besöksmål Åsabackarna naturreservat Åsabackarna är ett mycket varierat naturreservat med både kalktorräng, kalkkärr, barrblandskog och sumpskog. Det kuperade

  Senast ändrad: 2022-06-17

 2. Åsabackarna-beslut-2001.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Åsabackarna-beslut-2001.pdf

  reservatet Åsabackarna är det mest lämpliga. Mjölby kommun har i skrivelse 2000-10-11 ställt erforderlig mark till förfogande för bildande av naturreservat utan krav på ersättning. I samband med utökningen

  Senast ändrad: 2018-05-25

 3. Åsabackarna-skötselplan-2000.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Åsabackarna-skötselplan-2000.pdf

  att påverka skogsmarken i naturreservatet. 1.2 Skötselområden Naturreservatet har indelats i åtta skötselområden, se bilaga 2. Skötselområde 1. Åsabackarna Areal: 8,2 ha Beskrivning En till största delen öppen

  Senast ändrad: 2018-05-25

 4. Föreskrifter om bildandet av naturreservatet Åsabackarna i Boxholms kommun 1991.29.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Föreskrifter om bildandet av naturreservatet Åsabackarna i Boxholms kommun 1991.29.pdf

  Östergötlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1721 05 FS 1991:29 Föreskrifter Utkom från trycketden 18 november 1991 om bildandet av naturreservatet Åsabackarna i Boxholms kommun

  Senast ändrad: 2018-06-19

 5. Beställ naturinformation

  Besöksmål / Beställ naturinformation

  naturreservat (Mjölby kommun) (0 kr/st) Ycke urskog naturreservat (Linköpings kommun) (0 kr/st) Ågelsjön naturreservat (Norrköpings kommun) (0 kr/st) Åsabackarna naturreservat (Boxholm och Mjölby kommuner) (0 kr

  Senast ändrad: 2022-06-20

 6. Krysslista för Östergötlands naturreservat-2020-digitalt.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Krysslista för Östergötlands naturreservat-2020-digitalt.pdf

  om anordningar för dig som besökare som till exempel markerade vandringsleder, fikabord och grillplatser. Men det finns också många naturreservat som inte har några anordningar alls. De flesta naturreservaten

  Senast ändrad: 2020-05-25

 7. Beslut om utvidgat strandskydd i Linköpings kommun_2014.11.24.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Beslut om utvidgat strandskydd i Linköpings kommun_2014.11.24.pdf

  har kommunen noterat att det i Viggeby naturreservat felaktigt anges ett utvidgat strandskydd om 100 meter samt att öarna i naturreservatet redovisas att de har utvidgat strandskydd. Slutligen vill kommunen

  Senast ändrad: 2018-04-11

 8. Beslut om utvidgat strandskydd i Motala kommun_2014.11.24.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Beslut om utvidgat strandskydd i Motala kommun_2014.11.24.pdf

  Sumpskogsinventering och Nyckelbiotopsinventering. www.skogsstyrelsen.se Naturvärdesobjekt BIS Vattendrag med bäcköring Områden av naturreservatsklass Värdetrakter naturmiljöer Naturreservat Östergötland Bevarandeplan

  Senast ändrad: 2018-04-11

 9. Beslut om utvidgat strandskydd i Norrköpings kommun_2015.01.12.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Beslut om utvidgat strandskydd i Norrköpings kommun_2015.01.12.pdf

  fastighetskarta 1 april 2014 använts. \ \ \ = Naturreservat Karta 1 . Utvidgade strandskyddsområden vid kust- och skärgården i Norrköpings kommun = Utvidgat strandskydd Bilaga 1 Länsstyrelsen Östergötland C

  Senast ändrad: 2018-04-11

 10. Beslut om utvidgat strandskydd i Söderköpings kommun_2015.01.12.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Beslut om utvidgat strandskydd i Söderköpings kommun_2015.01.12.pdf

  har Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts. = Detaljplanelagt område Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter Skala 1:20 000 Bilaga 1 Karta 1 0 100 200 300 Meters \ \ \ = Naturreservat . Utvidgade

  Senast ändrad: 2018-04-11