Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Notarius publicus i Kronobergs län

Ljungby kommun

Vänligen ta kontakt för att boka tid för besök. Bokning sker lämpligen via e-post alternativt telefon.

Notarius publicus

Jur. kand. Anna-Karin Håkansson

Storgatan 3
341 43 Ljungby

anna-karin.hakansson@merit-ab.se

070-863 37 97

Biträdande Notarius publicus

Advokat Anders Funcke

Box 249
341 25 Ljungby

mail@advokat-funcke.se

070-942 65 10

Växjö kommun

Vänligen kontakta oss för att boka en tid för ditt besök. Öppet måndag-fredag 9-12 och 13-16.

Notarius publicus

Advokat Linda Björnsdotter

Biträdande Notarius publicus

Biträdande jurist Maria Alderin

Kungsgatan 14 A
352 33 Växjö

info@advokatbjornsdotter.se

0470-131 21

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss