Översvämningskänsliga områden i Kronobergs län 2010

Hösten 2010 fick Länsstyrelsen i Kronobergs län i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att kartlägga allvarliga översvämningar som orsakat ogynnsamma konsekvenser på miljön och samhället. Med hjälp av räddningstjänsterna och kommunerna i länet har områden som varit drabbade av översvämning kunnat dokumenteras. Endast ett fåtal av dessa översvämningar medförde så pass allvarliga konsekvenser att de var av intresse för MSB. Däremot är de översvämningskänsliga områdena intressanta ur ett regionalt och lokalt perspektiv. År 1990 kartlade SMHI drygt 80 översvämningskänsliga områden i länet och i den här rapporten har dessa områden kompletterats med fler uppgifter. Ytterligare 50 områden som varit drabbade av översvämning har i denna kartläggning dokumenterats.

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss