Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Romernas nationaldag 8 april

Romernas flagga

Den 8 april är romernas nationaldag – internationella romadagen. Dagen firas på olika håll i Sverige, liksom i ett fyrtiotal andra länder. Dagen firas till minne av den första internationella romska kongressen, som hölls den 8 april 1971 i London.

Romer är en av fem nationella minoriteter i Sverige. De har levt i Sverige sedan 1500 talet och i dag bor mellan 50 000–100 000 romer i Sverige.

Den romska historien är kantad av förtryck, fördomar och diskriminering. Under 1900 talets första hälft genomförde svenska staten en rad övergrepp mot landets romer. Bland annat gjordes romska register, vuxna romer tvångssteriliserades och barn tvångsomhändertogs och placerades i svenska familjer och barnhem. Många romer utsätts än idag för daglig diskriminering – på arbetsmarknaden, i näringslivet, bostadsmarknaden eller i skolan.

Det romska språket romani chib är inte bara ett språk, utan ett samlingsbegrepp för en rad språkliga varieteter och dialekter. Det är även ett erkänt nationellt minoritetsspråk.
Under romernas nationaldag hissas den romska flaggan utanför Länsstyrelsen och på residenset i Växjö.

För att sprida kunskap och inspirera till konkreta åtgärder har Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram filmer och poddavsnitt.

Romsk inkludering | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Om nationella minoriteter

Sverige har fem erkända nationella minoriteter – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid, i princip lika länge som staten Sverige har funnits. Samerna, som dessutom är ett urfolk, har varit här ännu längre, kanske flera tusen år.

År 1999 beslutade en enig riksdag att judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar skulle få status som nationella minoriteter i Sverige. Det blev ett erkännande. I januari 2010 förstärktes rättigheterna för de nationella minoriteterna genom en ny lag som också omfattar minoritetsspråken.

I samband med att den nya lagen trädde i kraft blev Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Länsstyrelsen i Stockholm följer också upp, analyserar och redovisar hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk implementerats i myndighetens interna och externa insatser.

Länsstyrelsens arbete med nationella minoriteter

Läs om nationella minoriteter på minoritet.se Länk till annan webbplats.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss