Sociala medier

På våra sociala medier sprider vi information om myndigheten och vår verksamhet. Vi vill vara där våra målgrupper finns. Därför använder vi oss av sociala medier som Facebook, Instagram och LinkedIn. Det är viktigt att du som besöker våra sociala medier tar ansvar och följer våra förhållningsregler när du kommentarer.

Ärenden och diarieföring

Om du har ett formellt ärende till myndigheten som ska behandlas, eller vill följa upp handläggningen av ett ärende, ber vi dig att kontakta oss via telefon, e-post eller brev. Eftersom vi som myndighet är skyldig att spara vissa handlingar kan vissa inlägg diarieföras. Inlägg som är av tillfällig eller ringa karaktär kan vi däremot ta bort när de blir inaktuella.

Förhållningsregler

Vi vill gärna ha kommentarer och dialog i våra kanaler men tänk på att du ska hålla en god ton i kommentarerna på våra inlägg och känna ansvar för att dialogen inte övergår i kränkningar eller påhopp.

Kommentarer som innehåller kränkande uppgifter eller sekretessbelagd information tillåts inte på våra sociala medier. Om denna typ av kommentarer publiceras tas dessa bort. Detta gäller också förtal, personliga angrepp och förolämpningar. Vi tar konsekvent bort kommentarer och innehåll som strider mot svensk lag, till exempel:

  • Hets mot folkgrupp
  • Olovliga våldsskildringar
  • Barnpornografi
  • Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet
  • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material

Vi tar även bort:

  • Kommentarer som vi anser vara spam (när samma kommentar återkommer ofta från samma användare)
  • Kommentarer med länkar där vi inte kan garantera trovärdigheten eller korrektheten i innehållet
  • Kommersiella meddelanden
  • Kommentarer som inte är relevanta i förhållande till det ämne som tas upp.

Länsstyrelsen bedömer vad som ska tas bort

Det är Länsstyrelsen som bedömer vilka kommentarer som ska tas bort. Den användare som vid upprepade tillfällen bryter mot riktlinjerna kan blockeras från sidan. I samband med att vi tar bort kommentaren, får du ett meddelande där vi uppmanar dig att sluta bryta mot våra riktlinjer. Om du inte följer uppmaningen kommer vi blockera dig i tre månader. Därefter kommer vi att plocka bort blockeringen, men bryter du åter mot riktlinjerna kan du bli permanent blockerad från vår Facebooksida. Du kan alltid kontakta oss via växeln på telefon 010-223 70 00 eller e-post kronoberg@lansstyrelsen.se.

Vi uppmanar alla användare att anmäla kommentarer som kan vara kränkande eller olagliga.

Besök våra sociala kanaler

Facebook

Länsstyrelsen Kronoberg Länk till annan webbplats.

Krissamverkan Kronoberg Länk till annan webbplats.

Åsnens nationalpark & Kronobergs naturreservat Länk till annan webbplats.

Kronoberg tillsammans Länk till annan webbplats.

Landsbygd i Kronoberg Länk till annan webbplats.

Livsstil Kronoberg Länk till annan webbplats.

Instagram

Länsstyrelsen i Kronobergs län Länk till annan webbplats.

Kronobergs residens Länk till annan webbplats.

LinkedIn

Länsstyrelsen i Kronobergs län Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss