Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Kronobergs läns föreskrifter om naturreservatet Hallaböke i Älmhults kommun Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken utökat
naturreservatet Hallaböke på så sätt att gränsen för naturreservatet nu ska vara
den gräns som anges i beslutskartan. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss