Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Europeiskt samarbete ger inspiration och ny kunskap om laddning av elfordon

Vad finns det för olika lösningar för att ladda elfordon ute i Europa och hur görs prognoser för att täcka behovet av laddplatser? Det här är frågor som vi delar erfarenheter om i Zero Carbon Infrastructure – ett projekt som ska bidra till att Kronobergs län blir fossilbränslefritt år 2030.

Zero Carbon Infrastructure är ett fyraårigt EU-finansierat projekt med målet att stödja omställningen till fossilbränslefri tank- och laddinfrastruktur. Tillsammans med nio partner från lika många EU-länder genomför olika aktörer från länet, med Länsstyrelsen i spetsen, aktiviteter som ska leda till att vi blir fossilfria.

Ljungby kommun med på studiebesök i Belgien

I månadsskiftet maj-juni möttes projektets deltagare i Mechelen i Belgien för att utbyta kunskap om laddinfrastruktur för elfordon.

– Det är väldigt lärorikt och inspirerande att höra att många vågar prova olika lösningar för att hitta rätt. Det var också intressant att se hur olika aktörer arbetar med geodata i prognos- och planeringsarbetet, berättar Henrik Dahlström, hållbarhetsstrateg i Ljungby kommun, och en av flera aktörer i länet som deltar som intressenter i projektet.

Besöket i Mechelen innehöll både föreläsningar och rundvandringar och deltagarna fick bland annat se flera konkreta exempel på lösningar för laddning av elfordon. Bland annat visades garage där man kunde båda ladda och tanka sin elbil.

– I Ljungby kommun har vi en ganska bra insikt om vilka utmaningar som finns kopplade till laddinfrastruktur och det hållbara resandet i stort, även om vi har mycket kvar att lära. Det som behövs nu är en bra metod för att göra prognoser för behovet av laddplatser och en plan för hur en lämplig infrastruktur kan byggas upp, säger Henrik Dahlström.

Hållbar stadslogistik i fokus vid nästa träff

Nästa kunskapsutbyte är i oktober då projektets deltagare ska mötas i Cork, Irland för att lära sig mer om hållbar stadslogistik – det vill säga hur vi kan utveckla våra städer för att bli mer hållbara när det gäller transporter av material och produkter.

Vi behöver jobba på alla nivåer för att uppnå målen om att bli fossilfria år 2030. Genom att samarbeta och utbyta kunskap kan vi dra nytta av de bästa idéerna från varje land. Nu förbereder vi oss för mötet i oktober genom att ta fram våra egna goda exempel att visa upp, säger Aida Ramic, klimatstrateg på Länsstyrelsen Kronoberg och projektledare för Zero Carbon Infrastructure.

Fakta om projektet Zero Carbon Infrastructure

Arbetet är organiserat i projektet Zero Carbon Infrastructure, ZCI, som leds av Aida Ramic, klimatstrateg på Länsstyrelsen Kronoberg. I projektgruppen ingår deltagare från Finland, Belgien, Irland, Spanien, Italien, Slovenien och Bulgarien. Dessutom har Erasmus University Rotterdam i Nederländerna en expertroll i projektet.

Intressentgruppen består av länets aktörer som jobbar med infrastrukturfrågor. Projektet erbjuder intressentgruppen att delta på studiebesök och olika utbildningsinsatser kostnadsfritt. Medlemmar i intressentgruppen Alvesta kommun, Ljungby kommun, Energikontor Syd, Handelskammaren, Region Kronoberg och Miljöfordon Syd.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss