Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skärpt eldningsförbud införs i Kronobergs län

Symbol för eldningsförbud

SMHI:s prognoser visar på att risken för skogsbrand är på extrema nivåer i hela Kronoberg. Länsstyrelsen har därför beslutat om att skärpa eldningsförbudet i Kronobergs län från klockan 08.00 den 9 juni år 2023. Beslutet gäller tillsvidare.

Det skärpta eldningsförbudet innebär att all form av eldning och grillning i skog och mark är förbjuden. Men det hindrar inte grillning i till exempel vanliga trädgårdsgrillar på egen tomt. Även på olika campingplatser kan det vara tillåtet att grilla, kontrollera själv vad som gäller på den plats där du befinner dig.

Skärpt eldningsförbud innebär

Det här är förbjudet i skog och mark:

  • elda, grilla eller utföra annan eldning med brännbart material. Exempel på brännbart material är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar. Förbudet att elda och grilla gäller även på fasta grillplatser.

Det här är förbjudet i sammanhållen bebyggelse:

  • elda i annat syfte än att grilla.

I skog och mark är det tillåtet att:

  • använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska så länge den placeras så att brandfaran är låg. Exempel på sådan utrustning är olika typer av friluftskök.

I sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att:

  • grilla på en fastighetstomt. Det kan vara till exempel en villatomt, innergård eller gård till flerbostadshus.
  • använda engångsgrillar.

Läs mer om vad som gäller vid utfärdat skärpt eldningsförbud

Beslut om eldningsförbud i Kronobergs län 2023-06-09 Pdf, 157.6 kB.

Kungörelsen i Länsstyrelsen Kronobergs författningssamling Pdf, 107.3 kB.

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss