Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om höjd fällavgift för älg kommande jaktsäsong

Två älgar i en gles sommarskog.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har beslutat om höjd fällavgift och nya rekommendationer för älgjakten.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har beslutat att fällavgiften för älg från och med jaktåret 2023/2024 inom älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Kronobergs län, ska vara 1 200 kronor för vuxet djur och 100 kronor för årskalv.

Rekommendationerna för älgjakt 2023/2024 är:

  • Att hundträning undviks innan 9 oktober och att jakten senareläggs till den 13 oktober för att minimera störning under brunsten.
  • Att älgskötselområdena under senare delen av jakten ska fatta beslut om åtgärder, till exempel avlysningsjakt eller omfördelning av älgar, som leder till 100 procents nyttjandegrad enligt gällande planer, och särskilt beaktar områden med höga nivåer av betesskador.
  • Att cirka 60 procent av de fällda älgarna är kalvar.
  • Att jakten bedrivs så att de regionala målen för älgstammen uppnås, så som en tjurandel kring 35–40 procent, reproduktionstal på minst 0,7 kalvar per hondjur och ökad ålder på älgkorna.

Beslutet har diarienummer 218-2684-2023.

Fällavgifter, Älgjakt

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss