Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud införs i Kronobergs län

Symbol för eldningsförbud

Länsstyrelsen har idag beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län som gäller från klockan 08.00 den 12 maj år 2023 och tills vidare. SMHI:s vädervarningar och brandriskprognos visar på hög brandrisk i Kronobergs län.

Eldningsförbudet medför att eldning och grillning i skog och mark inte är tillåten utanför sammanhållen bebyggelse på annat än fasta grillplatser. Eldningsförbudet hindrar inte grillning i till exempel vanliga trädgårdsgrillar på egen tomt.

Eldningsförbudet innebär

I skog och mark är det förbjudet att:

  • elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen på annat än fasta grillplatser. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar.

I skog och mark är det tillåtet att:

  • grilla och laga mat vid fasta grillplatser. En fast grillplats är utformad så att faran för antändning och spridning är låg.
  • förbränna gas och vätskeformiga bränslen i syfte att laga mat, förutsatt att dessa är placerade så att fara för antändning och spridning är låg (exempel friluftskök)
  • använda engångsgrillar på fast grillplats.

I sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att:

  • grillla och elda
  • grilla och elda på en fastighetstomt. En fastighetstomt kan vara till exempel en trägårdstomt, innergårdar och gårdar till flerbostadshus.
  • använda engångsgrillar

Det kan finnas kommunala avvikelser från ovanstående punkter.

Läs mer om vad som gäller vid utfärdat eldningsförbud

Beslut om eldningsförbud i Kronobergs län 2023-05-12 Pdf, 153.3 kB.

Kungörelsen i Länsstyrelsen Kronobergs författningssamling Pdf, 130.3 kB.

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss