Regional bostadsmarknadsanalys för Kalmar län 2024

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en regional bostadsmarknadsanalys. Analysen utgör ett regionalt kunskapsunderlag om bostadssituationen i länet och hur bostadsmarknaden har utvecklats de senaste åren. Genom rapporten redovisas och analyseras tydliga trender, tendenser och problem inom området. Bostadsmarknadsanalysen vänder sig till såväl Boverket och regeringen som till olika berörda aktörer som kommuner, kommunala bostadsbolag, byggföretag med flera som är intresserade av och kan påverka bostadsmarknadens utveckling. Rapporten sätter fokus på viktiga frågor inom området och bör utgöra en inspiration och ett underlag för olika kommunala diskussioner och dokument, exempelvis riktlinjer för bostadsförsörjningen och översiktsplaner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=183&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss