Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöer vid dammar - beskrivning och kulturhistorisk värdering av vattendrag i Kalmar län

Kunskapen om kulturhistoriska värden vid Kalmar läns vattendrag var länge bristfällig. Något som kommit att missgynna kulturmiljöer i samband med länsstyrelsens tillståndsbeslut. Genom projektet Inventering och värdering av vattenanknutna kulturmiljöer vid dammar (Inväva) finns nu ett kraftfullt kunskapsunderlag, där 555 dammar och kulturmiljöer vid länets vattendrag är beskrivna och värderade. Tack vare det har kulturmiljövårdens roll stärkts betydligt vid tvärsektoriella beslutsprocesser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=126&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss