Program för regional miljöövervakning i Kalmar län 2021-2026

Länsstyrelsen Kalmar län har tagit fram ett nytt program för Regional miljöövervakning Kalmar län för perioden 2021–2026. Programmet omfattar nio programområden: Luft, Skog, Jordbruksmark, Våtmark, Landskap, Sötvatten, Kust och Hav, Miljögiftssamordning samt Hälsorelaterad miljöövervakning. Programmet har utformats i enlighet med de riktlinjer för regional miljöövervakning som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har utfärdat i förhållande till de miljöfrågor som är prioriterade i Kalmar län. Det övergripande syftet är att beskriva tillståndet samt upptäcka förändringar i länets miljö.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=24&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss