Årsredovisning 2020

Länsstyrelsen Kalmar län kan rapportera goda resultat för alla uppdrag vi fått i regleringsbrevet och de extra vi fått under året, trots att verksamheten har påverkats i stor utsträckning av pandemin. Det ekonomiska resultatet slutar på ett underskott på 6,3 miljoner. De främsta orsakerna är ökade kostnader i och med pandemin, lägre intäkter än budgeterat samt ökade personalkostnader. Den pandemi som pågått under större delen av året har förstås väsentligt påverkat länsstyrelsernas verksamhet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Organisation
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=H_2021_02&context=36