Kulturarv och klimatförändringar i Kalmar län

Rapporten Kulturmiljö och klimatförändringar i Kalmar län sammanfattar vilka effekter förväntade klimatförändringar kan få i länet och hur detta kan komma att påverka värdefulla kulturmiljöer. Rapporten är tänkt att vara ett stöd vid diskussioner om hur länet kan klimatanpassas, så att skador på kulturarvet undviks.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Klimat
  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=H_2019_08&context=36