Inventering av kustfågel – uppföljning inom LIFE Coast Benefit

Inom projektet LIFE Coast benefit har under 2016 till 2018 åtgärder utförts på ett antal öar. Öarna har röjts från alla buskar och träd helt för att gynna de häckande fåglarna. För att se hur fågelfaunan påverkades av åtgärderna inventerades fåglarna 2019 och resultatet visas i denna rapport.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=H_2019_18&context=36