Bostadsmarknadsenkäten 2019

Varje år besvarar Kalmar läns tolv kommuner bostadsmarknadsenkäten; en enkät som går ut till Sveriges samtliga 290 kommuner. Syftet med enkäten är att få en aktuell överblick av läget på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt få in underlag för bedömning av kommande utveckling. Bostadsmarknadsenkäten innehåller fem delar: Läget på bostadsmarknaden, Bostadsbyggande, Allmännyttan, Kommunens verktyg för bostadsförsörjningen och Läget på bostadsmarknaden för olika grupper. Alla delar och kommunernas samtliga svar redovisas i Excel-filen under "Bilagor" nedan. Faktabladet Bostadsmarknadsenkäten 2019 är en sammanfattning av enkäten för länet. En nationell sammanställning av enkätresultaten görs av Boverket.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=H_2019__1&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss