Lantbrukets byggnader i Odensvi och Stenåsa socknar

Genom sin storlek är lantbrukens byggnader märkbara inslag i landskapet. Såväl bostadshus som ekonomibyggnader är betydelsefulla delar i landskapsbilden. Lantbrukens byggnader berättar inte bara om dagens förhållanden utan även om jordbrukets och bygdens förgångna och om den enskilda gårdens historia. I byggnadernas utseende, i form och material, kan ofta utläsas deras funktioner. Där jordbruket och markanvändningen har förändrats är gårdarnas byggnader ibland det enda som berättar om hur och att jordbruk tidigare bedrivits.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=H_2018_08&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss