Kiselalger i Kalmar län 2016 - en undersökning av åtta vattendragslokaler

Kiselalger analyserades på åtta vattendragslokaler inom den regionala miljöövervakningen i Kalmar län år 2016. Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats. HA02 Habbestorpebäcken och OK02 Oknebäcken hamnade i klass l, hög status. IPS­indexet i Oknebäcken låg dock mycket nära gränsen mot god status. Diversiteten var låg i Habbestorpebäcken, vilket kan bero på någon form av störning. God status, klass 2, konstaterades i B2 Glasholmsån, HL05 Halltorpsån och V A02 Vassbäcksån.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=H_2018_01&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss