Tillståndet för skyddsvärda träd i Sydöstra Sverige

Grova och ihåliga träd är en av de artrikaste miljöerna i naturen. De träd av denna typ som vi har i dag är bara en spillra av vad som förr fanns i våra skogs- och jordbrukslandskap. Därför är de organismer som lever i dessa miljöer idag till hög grad hotade och en del av dem upptagna på den nationella rödlistan. Detta är anledningen till att åtta länsstyrelser gick samman och startade en övervakning av dessa träd som här benämns ”Skyddsvärda” träd. För att kallas ett skyddsvärt träd skall stammen vara grövre än 80 centimeter i diameter eller ha håligheter samt med en stam grövre än 40 cm i diameter. I andra sammanhang krävs det dock att trädet är 100 cm i diameter för att kallas skyddsvärt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__6&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss