Miljöövervakning i Kalmar län 2017

En broschyr som beskriver hur tillståndet ser ut för ett urval av miljöer och arter i Kalmar län. Denna har arbetats fram av handläggare inom den regionala miljöövervakningen i länet under det gångna året. Broschyren behandlar resultat från miljöövervakningens programområden: sötvatten, grundvatten, kust och hav, jordbruksmark, våtmark, landskap, skog och miljögiftssamordning. Broschyren är främst en digital produkt (ej tillgänglighetsanpassad tyvärr). Det finns ett begränsat antal tryckta kopior. Du som vill beställa en tryckt kopia ska mejla maria.hauxwell@lansstyrelsen.se eller besöka vår reception.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__2&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss