Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hur går det för fåglarna?

I Länsstyrelserna miljöövervakning ingår det sedan många år tillbaka att inventera häckande fåglar enligt nationellt etablerat system (Standardrutter). Inventeringarna utförs av lokalt verksamma ornitologer och är en samverkan mellan Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Lunds universitet. Resultat har nu analyserats och beräkningar av populationstrender presenteras för såväl enskilda arter (118) som grupper av fåglar och för miljömålsindikatorer. Beräkningarna har gjorts för perioden 2002–2014. Under denna period finns ett så stort antal standardrutter inventerade att resultatet blir stabilt. Trender presenteras gemensamt för Jönköpings (F), Kronobergs (G), Kalmar (H) och Hallands län (N). Trender för vårt område jämförs också med utvecklingen i Sverige som helhet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__16&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss