Aktuella vädervarningar i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stäppfingersvamp Ramaria roellinii på Öland

Under 2012 har inventeringar utförts inom ramen för det nationella åtgärdsprogrammet för stäppfingersvamp Ramaria roellinii på Öland. Arten var innan inventeringen känd från sammanlagt sex lokaler i Sverige; tre på Öland, två på Gotland och en i Bohuslän. Under inventeringen gjordes återfynd på en av de tidigare kända lokalerna på Öland, medan fem helt nya lokaler upptäcktes. På samtliga utom två bestod fynden av enstaka fruktkroppar på ett enda mycel. Vid Högby fyr fanns två olika mycel, medan det på den klassiska lokalen Dödevi–Munketorp påträffades minst åtta mycel. Sammanlagt är därför nu 8 lokaler (minst 16 mycel) kända på Öland.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_03&context=36