Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regionala byggnadsmönster i Kalmar län

Den analys av länets bebyggelse sedd i ett landskapsperspektiv, som nu presenteras, blir ett värdefullt tillskott till kunskapen om Kalmar läns historiska och nutida bebyggelsemönster. De möjliga användningsområdena är många, inte minst bör analysen kunna utgöra ett stöd för kommunerna i deras tillämpning av PBL:s hänsynsregler för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Analysen blir också ett viktigt underlag i länsstyrelsens och kommunernas arbete med länets riksintressen för kulturmiljövården och i myndigheters och institutioners tillämpning av den Europeiska landskapskonventionen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_07&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss