Förslag på biotopvårdande åtgärder i Viråns nedre del

Denna rapport redovisar förslag på restaurering av Virån från mynningen vid Virbofjärden upp till Djupsjön; en sträcka på ca 10 km. Virån är ett kulturpräglat vattendrag med många spår av äldre tiders vattenverksamhet, framförallt kvarnanläggningar. Vattendraget var tidigare starkt fragmenterat av vandringshinder men flertalet av dammarna är numera raserade och inget hinder har bedömts som definitivt på den projekterade sträckan. Däremot bedöms flera som partiella hinder för havsöring och som svårpasserbara för andra fiskarter. Vattendragets strömsträckor är också starkt påverkade av olika typer av rensningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__14&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss