Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Projekt typvattendrag - Delstudie 2005. Emåns avrinningsområde inom Kalmar län

Denna rapport är en del av ett större projekt i Riksantikvarieämbetets regi, som syftar till att ta fram underlag för delmål 2 för miljömålskvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen i Kalmar län bidrar genom att dela med sig av erfarenheter från Emåns avrinningsområde (ARO). Emåns ARO:s kulturhistoriska betydelse ur ett sjö- och vattendragsperspektiv är, liksom många andra syd- och mellansvenska dylika, mångfacetterat. Befintliga kunskaps- och planeringsunderlag har analyserats inom undersökningsområdet. De vanligaste kulturlämningarna/-miljöerna i och i direkt anslutning till sjöar och vattendrag är broar, kvarnar/kvarnlämningar och rensningar, rätningar etc av vattendragen för olika ändamål såsom kraftutvinning, flottning och dikningsföretag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_12&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss