Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fågelfaunan på Ölands sjömarker– inventeringar 1988-2008

Fåglarna på Ölands sjömarker har varit föremål för tre heltäckande inventeringar under de senaste 20 åren. Dessutom har delar av Öland inventerats årligen sedan 2003. För ändamålet är Ölands sjömarker indelade i 96 delområden. De artgrupper som inventerats är ”Vadare”, ”Änder, svanar och gäss” samt ”Tärnor och måsfågel”. Vid inventeringarna har antalet häckande par bedömts genom parräkning, boräkning och revirkartering. Vid sidan av fågelinventeringen har även hävden på sjömarkerna bedömts av inventerarna. Resultaten från inventeringarna har analyserats med syfte att beskriva enskilda fågelarters populationsutveckling på Öland som helhet och i respektive delområde. Dataunderlaget för hela perioden, 1988–2008, är ojämnt då fler inventeringar gjorts efter 2000.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_08&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss