Alkohol och narkotikaförebyggande arbete i Kalmar län 2008

I anslutning till de nationella alkohol- och narkotikapolitiska planerna pågår sedan flera år ett omfattande förebyggande arbete för att minska skadorna av alkohol och narkotika. I rapporten speglas bl.a. följande områden. • Konsumtionen av alkohol ökade med 26 % under åren 1995 – 2007. Under senare år har en minskning skett men uppgår ändå till närmare 10 liter ren alkohol årligen per invånare 15 år och uppåt. Oroande är att minskningstrenden nu tycks ha avstannat. • Mycket oroande är att antalet personer med alkoholberoende nu tenderar att öka kraftigt. Störst är ökningen av alkoholberoende bland kvinnor. • Narkotikaanvändningen bland skolelever i nionde klass och bland mönstrande har minskat under senare år. Minskningen har nu avstannat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_17&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss