Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bottenfaunaundersökning i Kalmar län 2006

Årets undersökning har omfattat totalt 25 lokaler, 19 lokaler i rinnande vatten och sex sjölitoraler. Två prover har tagits i Virån, ett prov i Snärjebäcken, fem prover i Emån, sex prover i Alsterån, sju prover i Marströmmen och tre prover i Frösslundabäcken på Öland. Bottenfaunaundersökningen har skett som en del av den biologiska effektuppföljningen inom kalkningsverksamheten där kalkning sker kontinuerligt samt som underlag för säkerställande av limnisk miljö. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar (ej i sjöar) samt naturvärde. Resultatet visade att: • 23 av de 25 lokalerna bedömdes som obetydligt påverkade av försurning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_11&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss