Rätten till eget liv

Regeringen beslutade i februari 2002 att ge länsstyrelserna i Stockholms, Skåne samt Västra Götalands län ett uppdrag att kartlägga behovet av skyddat boende för utsatta flickor i patriarkala familjer. Övriga länsstyrelser i landet fick sommaren 2003 uppdrag att kartlägga och analysera behovet av insatser för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län svarar gemensamt för en samlad rapport till regeringen om samtliga länsstyrelsers insatser och behov. Denna rapport lämnades till regeringen den 31 mars 2004. Kartläggningsarbetet i Blekinge, Kalmar samt Kronobergs län påbörjades den 1 oktober 2003 och avslutades den 31 januari 2004.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004__19&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss