Vedinsektsfaunan i Hornsö-Allgunnenområdet i östra Småland.

Området kring Hornsö-Allgunnen har länge varit välkänt bland entomologer, framförallt för sina vedinsekter. Rapporten bygger på en inventering som genomfördes 1999, med viss komplettering under 2000 och 2001. Dessutom har författarna Sven G. Nilsson och Lars Huggert sammanställt befintlig kunskap om vedinsekterna i området. Rapporten lyfter fram Hornsö-Allgunnenområdet som ett av de viktigaste områdena i Västeuropa för bevarande av hotade insekter, och kanske det främsta i Norden. Fler än 200 rödlistade vedskalbaggar har påträffats i området. Av dessa tillhör drygt 70 arter kategorierna akut hotad, starkt hotad och sårbar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_28&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss