Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vägar och vaktarkojor

Den här inventeringens mål har varit att kartlägga och beskriva kulturhistoriska lämningar och spår i befintliga och planerade naturvårdsområden på Stora alvaret. I inventeringen har dock inte ingått att kartlägga stenbrott, stenmurar och påtagligt moderna företeelser, exempelvis sentida odlingsrösen. Bakgrunden till arbetet är den begränsade kunskapen om Stora alvarets kulturvärden. Bl a har Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering inte noterat de historiska lämningarna. En genomgång av kända historiska fakta visar på Stora alvarets stora betydelse som betesmark under perioden från bondestenålder till nutid. Under bronsålder kom alvaret att for forsta gången att fä en öppnare karaktär, som så småningom kom att kulminera under ett extremt hårt utnyttjande under slutet av 1800-talet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Kulturmiljö
  • Natur
  • Samhällsplanering
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1999_09&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss