Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Länsplan för biologisk återställning i kalkade sjöar och vattendrag 2000-2004

Försurningen av sjöar och vattendrag innebär försämringar i vattenkvaliteten genom sänkning av pH och förhöjning av metallhalter. Dessa försämringar leder i många fall till en reducering av individantal och utslagning av arter. I regel räcker en väl genomförd kalkning för att biologin skall återhämta sig efter försurning, men i många fall behöver man genomföra återställningsåtgärder för att återetablera decimerade eller utslagna arter. Återställningsåtgärderna skall i första hand inriktas på att gynna en naturlig återkolonisation av tidigare förekommande arter, men när återkolonisation ej är möjlig eller bedöms ta alltför lång tid bör dock även aktiva återintroduktioner genomföras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1999_18&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss