Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kvalitativ vegetationsuppföljning inom naturreservat i Kalmar län 1998

Ännu i mitten av 1900-talet utgjorde naturliga betes- och slåttermarker en viktig del av hushållningen på Sveriges landsbygd. På slåtterängarna och betesmarkerna förekom åtskilliga växter som i dag är sällsynta. De gamla gräsmarkerna hade en lång kontinuitet, som ofta anses sträcka sig tusentals år tillbaka i tiden. På mindre än hundra år har det allra mesta av detta landskap försvunnit. Inte desto mindre finns det fortfarande rester spridda här och var, områden som det ur naturvårdssynpunkt är angelägna att bevara. Ogödslade gräsmarker hyser generellt mycket höga naturvärden; de är botaniskt sett mycket artrika och innehåller många arter som är hårt trängda av det moderna jordbruket Många naturreservat i Kalmar län innehåller större eller mindre partier med hävdad mark.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1998_20&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss