Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Elfiskeundersökningar på miljöövervakningsstationerna i Kalmar län 1998

Vid öringens lekperiod hösten 1997 rådde relativt låga vattenföringar i länets vattendrag vilket kan ha påverkat uppgång av lekfisk och resultatet av leken negativt vilket elfiskeresultatet indikerade på vissa lokaler. Under vintern 1997/98 rådde tämligen normala nederbördsförhållanden, med något låga till normala vintervattenföringar i vattendragen. Våren blev sen, kylig och regnig. Även försommaren var jämförelsevis kylig och våt. Man slapp därför den för regionen så vanliga försommartorkan. Hela sommaren och hösten karaktäriserades av ovanligt låga temperaturer och av riklig nederbörd vilket innebar att vattendragen höll rikligt med vatten hela sommaren och hösten. Vid elfiskets utförande rådde hög vattenföring på flertalet lokaler vilket kan ha påverkat fångstresultatet något.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1998_18&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss