Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Försurningsläget i Kalmar län 1984-96

Mellan åren 1980-95 har luftutsläppen av svavel halverats ute i Europa samtidigt som kväveutsläppen minskat med l 0-20%. Tack vare minskningarna av de förorenade utsläppen till atmosfären har man i södra Sverige också kunnat visa på en positiv trend under perioden 1985-95 vad gäller nederbördens surhet och innehåll av sulfatjoner. För att följa försurningens utveckling startade Naturvårdsverket, hösten 1983, vattenkemiska undersökningar i så kallade kalkreferenssjöar fördelade över landet, varav åtta är belägna i Kalmar län. Samtidigt startade Länsstyrelsen omfattande och enhetlig provtagning av ett större antal icke kalkade vatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1997
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1997_22&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss