Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av vandringshinder

Under hösten 1993 utfördes på uppdrag av Länsstyrelsens Miljövårdsenhet en inventering av vandringshinder i Bruatorpsån, Halltorpsån, Hagbyån, Snärjebäcken, Alsterån (övre delen), Emån och Botorpsströmmen. Inventeringen omfattade vattendragens huvudfåror inom Kalmar län. Inventeringen har syftat till att genom kartläggning av förekommande vandringshinder få fram ett underlag för att kunna bedöma vilka biologiska återställningseffekter som genom naturlig återkolonisation skulle kunna uppnås med åtgärder vid vandringshinder i de aktuella vattendragen. Samtliga vattendrag utom Emån har inventerats i fält med avseende på vandringshinder. I Emån har en genomgång och sammanställning av befintlig dokumentation över vandringshinder gjorts.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1994
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1994_07&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss