Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Elfiskeundersökningar på sex miljöövervakningsstationer i Kalmar län 1992

På uppdrag av Länsstyrelsens miljövårdsenhet utfördes under september 1992 kvantitativa elfiskeundersökningar på fem miljöövervakningsstationer belägna i vattendragen Yxeredsån, Virån, Nötån, Alsterån och Hagbyån samtliga inom Kalmar län. Undersökningarna utfördes av Thomas Lennartsson Kalmar läns Hushållningssällskap. På en sjätte övervakningsstation belägen i Sällevadsån har resultat och uppgifter inhämtats från Hultsfreds kommun som stått för undersökningarna där. Utifrån elfiskeundersökningarna har beståndsstorlek och beståndstäthet av öring på de olika stationerna beräknats. Beståndsuppskattningar och övriga resultat från elflskena redovisas i föreliggande rapport där även jämförelser görs med resultat från tidigare undersökningar på stationerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1992
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1992_11&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss