Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Flodpärlmusslan i Kalmar län

Under juli - september 1986 har flodpärlmusslan inventerats på 52 lokaler i Kalmar län. På sex av dessa lokaler påträffades flodpärlmusslor. Alla lokalerna är kända sedan tidigare. Under 30 min söktid påträffades >350 musslor på fem av lokalerna och på den sjätte endast en pärlmussla. Pärlmusslan saknas på fem av el va tidigare kända lokaler. De fem större musselbestånden har inventerats kvantitativt. Den största populationen, Sällevadsån uppströms Vensjön, hyser ca 385 000 individer medan N"åtån har det tätaste beståndet med 11, 5 musslor /kvadratmeter. Dessa båda populationer bör klassas sam riksintressanta. Någon generell anledning till varför flodpärlmusslan försvunnit från fem lokaler finns inte. I ett fall beror det på industriutsläpp och i ett med stor sannolikhet på försurningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1991
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1991_01&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss