Kartläggning av invasiva främmande arter i Jönköpings län 2020-2022

Länsstyrelsen i Jönköpings län har under 2020-2022 inventerat och kartlagt utbredningen av invasiva främmande arter (IAS) i länet. Kartläggningen kommer, tillsammans med övriga rapporter som finns framför allt i Artportalen, utgöra stöd för arbetet med IAS för olika aktörer i länet som myndigheter, kommuner, privata fastighetsägare och företag. Med främmande arter menas arter som med människans hjälp har flyttats till ett område där de inte funnits tidigare. Det kan ske genom import, att de tas hem från resor eller att de oavsiktligt följer med andra transporter i barlastvatten eller med livsmedel. Främmande arter kan vara djur, växter, svampar eller mikroorganismer. Arter som av egen kraft sprider sig till ett nytt område räknas inte som främmande.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Invasiva arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=189&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss