WSP utredning av organisation för etablering och drift av Smålandsleden

Under flera år har kommunerna i länet tillsammans med Region Jönköpings län, Smålands Turism AB och Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetat för att främja utvecklingen för ett urval längre vandringsleder. Idag omfattas en sammanhängande sträcka på ca 90 mil som berör alla kommuner och går under benämningen Smålandsleden. Samarbetet är ett led i det gemensamma intresset att få en ökad naturturism, hållbar besöksnäring och stärkt folkhälsa genom friluftsliv. Erfarenheten av detta arbete visar dock att det krävs ytterli-gare resurser och ett mer strukturerat gemensamt arbetssätt för att nå dit.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Friluftsliv

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=156&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss